Από:
Station 19
1212
Πέμπτη 00.25

Trailer

Κύκλος 7

Μια ηρωική ομάδα πυροσβεστών στον Πυροσβεστικό Σταθμό 19 – από τον αρχηγό μέχρι τον τελευταίο νεοσύλλεκτο – ρισκάρουν τις ζωές και τις καρδιές τους, εντός κι εκτός καθήκοντος.

00:30

Περισσότερα για τη σειρά  (1 video)